Znaczenie ustawy „antylichwiarskiej” wobec obligacji korporacyjnych

Jednym z najważniejszych atrybutów obligacji korporacyjnych jest oprocentowanie.  Jest to jeden z głównych czynników wpływający na decyzje inwestycyjne osób fizycznych i podmiotów prawnych.  W przypadku obligacji korporacyjnych to emitent ustala wysokość oprocentowania, na jakie chce pożyczyć kapitał od inwestorów.

Na wysokość oprocentowania ma wpływ wiele czynników. Podstawową rolę odgrywa relacja zysku jaki chce osiągnąć inwestor do ryzyka jakie jest w stanie ponieść, aby ten cel osiągnąć. Dodatkowymi czynnikami są oczywiście takie składowe jak: wielkość i historia spółki, przebieg dotychczasowych emisji obligacji, kondycja finansowa czy doświadczenie osób zarządzających. Spółka będąca emitentem musi rozważnie dobierać oprocentowanie, ponieważ zbyt niskie może doprowadzić do niepowodzenia emisji, a zbyt wysokie do późniejszych kłopotów z obsługą długu i w konsekwencji do problemów finansowych spółki.

czytaj także:  Ryzyko towarzyszące inwestycji w obligacje korporacyjne

Z prawnego punktu widzenia istnieją ograniczenia górnego pułapu oprocentowania, a wszystko za sprawą tak zwanej ustawy antylichwiarskiej. W rozumieniu przytoczonej ustawy oprocentowanie nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej. Omawiany zapis stał się problemem w związku ze stale malejąca stopą lombardową, która dziś wynosi 2,5%, co oznacza, że maksymalne odsetki od obligacji mogą wynosić 10,0% w skali roku. Obecnie na rynku Catalyst notowane są papiery wartościowe oprocentowane powyżej maksymalnego progu. Ustawa „antylichwiarska” daje emitentom możliwość zgodnego z prawem zmniejszenia oprocentowania do jego maksymalnych wartości.

Precedensową sprawą było obniżenie oprocentowania w październiku 2013 roku przez spółkę Poznańska 37. Spółka zredukowała oprocentowanie z 20,0% do maksymalnych w tamtym czasie 16,0%. Inny przykład, nie tak odległy to obniżenie oprocentowania przez spółkę Europejski Fundusz Medyczny S.A., choć tutaj korekta nie była aż tak wysoka.

czytaj także:  Obligacje korporacyjne a instrumenty finansowe

Ustawodawca widząc ten problem wziął w ochronę obligatariuszy. Z dniem 1 lipca 2015 roku wejdzie w życie nowa ustawa o obligacjach, która znosi uzależnienie maksymalnego oprocentowania od stopy lombardowej. Nowe regulacje będą dotyczyć wyłącznie obligacji wyemitowanych po dniu wejścia w życie ustawy. Więcej na temat obecnego wpływu ustawy „antylichwiarskiej” na obligacje tu: http://bestcapital.pl/wysokosc-oprocentowania-obligacji-a-tzw-ustawa-antylichwiarska/

komentarze

  1. licza

    Każdy patrzy na siebie i oczywistym jest, że ustawianie oprocentowania najczęściej ma za zadanie wyciągnąć z innych jak najwięcej by zachować dla siebie. Takie przepisy antylichwiarskie mają tu więc ważne zadanie.

Zostaw komentarz