Zalety i wady inwestowania w obligacje korporacyjne

Zarabianie na obligacjach

Myślisz o tym, żeby zainwestować swoje oszczędności w bezpieczny i pewny instrument finansowy? Choć w takim wypadkach często wybierane są lokaty, które gwarantują stabilny, lecz niski dochód, coraz więcej osób interesuje się obligacjami korporacyjnymi. Co to jest? Jakie są zalety i wady inwestowania w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw?

Jak inwestować w obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, w których emitent (spółka potrzebująca kapitału na dalszy rozwój) stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (inaczej wierzyciela, który w niego zainwestował) i zobowiązuje się do spłaty należności w określonym terminie.

Każde obligacje są oprocentowane i to na tym inwestor zarabia. W zależności od typu papierów dłużnych, odsetki mogą być wypłacane w określonych odstępach czasu lub po terminie wykupu. Natomiast termin wykupu określa czas, w którym emitent zwraca cały wpłacony kapitał, czyli wartość nominalną.

czytaj także:  O co chodzi z Catalyst?

Co istotne, emitentem może być spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

A gdzie kupować obligacje? Na rynku pierwotnym lub wtórnym. W pierwszym przypadku papiery wartościowe wykupuje się bezpośrednio od spółki na drodze emisji prywatnej (skierowanej do maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów) lub publicznej (informacja o niej musi dotrzeć do co najmniej 150 inwestorów, jest powszechnie udostępniana). Aby wykupić obligacje trzeba jednorazowo wpłacić dużą sumę pieniędzy, co jeszcze kilka lat temu było dużym ograniczeniem dla przedsiębiorców indywidualnych.

Obecnie istnieje jednak możliwość handlu papierami dłużnymi na rynku wtórnym. W Polsce najpopularniejszy jest Catalyst organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych. Minimalna wartość inwestycji na Catalyst może wynosić nawet 100 zł, chociaż oczywiście w tym wypadku uzyskanie jakichkolwiek zysków jest mało realne.

czytaj także:  Kredyt bankowy, czy obligacje – jaka forma zadłużenia lepsza dla firmy?

Korzyści inwestowania w papiery dłużne

Przede wszystkim obligacje korporacyjne, choć nie są tak finansowo atrakcyjne jak akcje, oferują wyższe oprocentowanie niż lokaty. Inwestując w spółki o pewnej kondycji finansowej praktycznie ogranicza się ryzyko niepowodzenia do zera, chociaż w tym przypadku zyski nie są wysokie. Jednak dla osób szukających stałego, stabilnego dochodu jest to dobre rozwiązanie.

Na rynku Catalyst oferowane są również obligacje z wyższym oprocentowanie, co jednocześnie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka. Plusem jest to, że na rynku wtórnym zawsze można je sprzedaż odzyskując tym samym zainwestowanie środki.

Ponadto koszty inwestowania w papiery dłużne są niskie – związane są głównie z koniecznością posiadania i prowadzenia rachunku maklerskiego, a w tym zakresie oferta na rynku jest bardzo atrakcyjna. Wielu inwestorów uważa również, że to dobry sposób na dywersyfikację portfela.

czytaj także:  Obligacje korporacyjne na rynku regulowanym

Wady lokowania kapitału w obligacje

Jak zostało to już wspomniane, minimalna kwota inwestycji na Catalyst może wynosić nawet 100 zł. Jednak aby myśleć o realnych zyskach, trzeba posiadać ok. 10 000 zł. Handel obligacjami może odbywać się tylko w czasie pracy giełdy, w dni powszednie – w weekendy rynek jest „zamknięty”.

I tak jak w przypadku każdego innego instrumentu finansowego, trzeba posiadać podstawową wiedzę z tego zakresu, chociaż jest ona łatwa do przyswojenia. Zawsze można też skorzystać z usług doradców, którzy pomagają wybrać emitenta i wskazują prognozowany poziom ryzyka lokowania kapitału w konkretne papiery dłużne.

komentarze

  1. Wiktoria

    Myślę sobie, że dzisiaj w cokolwiek byśmy nie inwestowali jest ryzyko. Jak dla mnie – jak człowieka nie stać na to, by wszystko stracić, to nie ma co inwestować.

  2. to maja

    Oprócz niskiego zysku obligacje nie mają żadnych wad, są chyba najbezpieczniejszą formą lokowania kapitału, do której nie trzeba mieć rozległej wiedzy na temat rynku finansowego, giełdy, nic tylko inwestować.

Zostaw komentarz