W co inwestować? Przegląd inwestycji alternatywnych

Kobieta podczas pracy na komputerze

To pytanie zadaje sobie dzisiaj chyba co trzeci człowiek. Każdy szuka gdzie może kolejnych możliwości do zarobienia dodatkowych pieniędzy. Obok oszczędzania, ludzie coraz częściej wpadają na pomysł inwestowania pieniędzy w źródła które mogą im przynieść satysfakcjonujące zyski. Jakie to są inwestycje, możecie się przekonać czytając poniższy artykuł.

Co to są inwestycje alternatywne?

Tzw. inwestycje alternatywne są specyficzne ze względu na charakter samej inwestycji, aktywa będące jej przedmiotem, specyfikę, itp. Obejmują zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, znaczków, monet, inwestycje w sport oraz szereg innych.

Główną korzyścią takich inwestycji, to skuteczniejsza dywersyfikacja oraz wykorzystanie niskiej korelacji z innymi, tradycyjnymi klasami aktywów. Innymi słowy inwestycje tego typu charakteryzują się wyższą barierą wejścia i niższą płynnością.

czytaj także:  Notowania obligacji korporacyjnych

Warto również zaznaczyć, że inwestycje alternatywne są dostępne dla różnych inwestorów, nie tylko tych już posiadających ogromne majątki. Główną zasadą inwestycji alternatywnych jest nie ilość pieniędzy przeznaczona do zainwestowania ale wiedza o samym przedmiocie inwestycji. Nie znając się na np. numizmatyce albo obrazach trudno mówić o korzystnym ulokowaniu pieniędzy.

Monety wyłożone na stole

Rodzaje inwestycji alternatywnych

Pamiętajmy, że tego typu inwestycje opierają się na narzędziach, które niekoniecznie mają charakter który można by powiązać z inwestowaniem. Są one pożądane w okresie, kiedy na giełdzie panuje bezruch, a niskie stopy procentowe panujące w danym kraju nie dają szansy zarobić na obligacjach czy lokatach bankowych terminowych. Dlatego wśród inwestycji alternatywnych wymienia się inwestycje w:

 • metale szlachetne jak złoto, srebro, platyna,
 • kamienie szlachetne czyli diamenty, rubiny, szafiry,
 • dzieła sztuki,
 • wina i inne, markowe alkohole,
 • nieruchomości, w tym grunty,
 • fundusze hedgingowe – czyli fundusze które mają za zadanie zarabiać bez względu na sytuację rynkową, zarówno w czasie hossy jak i bessy,
 • inwestycje private equity – rodzaj inwestycji kapitałowych polegających na zaangażowaniu w przedsiębiorstwa nienotowane na giełdach papierów wartościowych.
czytaj także:  Zgromadzenie obligatariuszy w aspekcie techniczno-prawnym

Inwestor powinien rozważyć każdą możliwość zainwestowania swoich środków finansowych w inwestycje alternatywne, w sytuacji kiedy dotychczasowe inwestycje nie przynoszą oczekiwanej zysków lub wiąże się z nimi wysokie ryzyko straty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Jednocześnie, inwestycje alternatywne pozwalają na dywersyfikację portfela inwestycyjnego oraz zmaksymalizowanie zwrotu z inwestycji.

Należy jednak pamiętać, że koszty inwestycji alternatywnych mogą być znacznie większe, niż inwestycji konwencjonalnych, przy jednoczesnym wysokim ryzyku płynności tego specyficznego rynku. Znacznie łatwiej sprzedać bowiem akcje spółki giełdowej, jeśli zajdzie taka konieczność, niż obrazy, rzeźby czy wiekową whisky z zyskiem. Dlatego przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu pieniędzy w któryś ze środków, trzeba zrobić odpowiednie rozeznanie.

czytaj także:  Co słychać w sektorze budowlano-deweloperskim na Catalyst?

komentarze

 1. inwestor

  To całkiem niezły sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Ale nie na pewno nie sprawdziłoby się jako „samodzielna”, jedyna inwestycja – zysk z tego jest stosunkowo nieduży i mocno rozłożony w czasie.

 2. Oskar

  Myślę, że wiele tutaj zależy od szczęścia, to znaczy od tego, na co się trafi. Jeśli w ręce dostanie nam się np. dzieło sztuki jakiegoś uznanego artysty, to bardzo szybko będzie ono przybierać na wartości.

Zostaw komentarz