Droga sądowa w przypadku niewypłacalności emitenta

Największym koszmarem każdego inwestora lokującego swoje oszczędności w obligacjach jest sytuacja, w której okazuje się, że w dniu zapadalności papierów wartościowych… Fakt nie wykupienia obligacji w terminie ich zapadalności, upoważnia obligatariusza do złożenia takiego wniosku, ponieważ w myśl przepisów prawa stał się on niewypłacalny…