Jak kupić obligacje

…przez instytucje międzynarodowe oraz obligacje emitowane przez banki i inne instytucje finansowe. Każde z tych obligacji mogą być dostępne na rynku pierwotnym, wtórnym bądź hurtowym. Kupowanie dłużnych papierów wartościowych na…