Brak wykupu w terminie – porady dla obligatariusza

W polskim ustawodawstwie obligacje oznaczone są, jako papiery wartościowe emitowane w serii, w których stwierdza się powstanie zobowiązania dłużnego pomiędzy emitentem (dłużnikiem), a obligatariuszem… Polski rynek obligacji rozwija się w iście zawrotnym tempie, wciąż przyciągając nowych emitentów i inwestorów….podobne ,