5 lat działalności parkietu Catalyst

Ostatnie miejsce obligacji spółdzielczych świadczy o małym zainteresowaniu banków spółdzielczych kapitałem z rynku, pozyskiwanym dzięki emisji dłużnych papierów… Jednoznacznie świadczy to o coraz większej rozpoznawalności zarówno rynku Catalyst jak i dłużnych papierów wartościowych, co przekłada się na większe zainteresowanie…podobne