Notowania obligacji korporacyjnych

notowania obligacji korporacyjnych

W prosty sposób można tu też sprawdzić firmy debiutujące na Catalyst oraz najbliższe wykupy papierów dłużnych…. Są to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii, czyli dokument, w którym emitent (spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

Jak kupić obligacje

Można je prościej określić jako dłużne papiery wartościowe, gdzie obligatariusz udziela pożyczki emitentowi…. Kupowanie dłużnych papierów wartościowych na rynku pierwotnym polega na kupnie bezpośrednio od emitenta….