Znaczenie ustawy „antylichwiarskiej” wobec obligacji korporacyjnych

Więcej na temat obecnego wpływu ustawy „antylichwiarskiej” na obligacje tu: http://bestcapital.pl/wysokosc-oprocentowaniaobligacji-a-tzw-ustawa-antylichwiarska/… Jednym z najważniejszych atrybutów obligacji korporacyjnych jest oprocentowanie. …podobne , ,

Praktyczny wymiar Zgromadzenie Obligatariuszy

Podczas Zgromadzenia obligatariusze mają wpływ na zmianę oprocentowania obligacji…. Przykładowo emitent odzyskując działkę budowlaną, może przeznaczyć ją pod inwestycje, z której zyski będą przeznaczone na wypłatę oprocentowania i wykup obligacji…podobne , ,