Obligacje korporacyjne a instrumenty finansowe

finansowe, w których emitent zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń pieniężnych albo do wykonania świadczeń o charakterze niefinansowym na rzecz inwestora – obligatariusza… I tak odnosząc się do obligacji korporacyjnych, jest to umowa pomiędzy emitentem (spółką) a obligatariuszem (inwestorem), gdzie ta pierwsza strona jest zobligowana…