Ryzyko towarzyszące inwestycji w obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne charakteryzują się umiarkowanym zyskiem, przeważnie wahającym się od 7 do 10% oraz relatywnym ryzykiem…. Na rynku panuje utarta zasada, że wraz ze wzrostem zysku proporcjonalnie rośnie ryzyko inwestycji. Na ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych składa się wiele czynników….podobne ,