Z czego wynika oprocentowanie obligacji?

W pierwszym kwartale 2014 roku na rynku Catalyst około 83% obligacji posiadało oprocentowanie zmienne średnio w wysokości 7,33%, około 17% obligacji posiadało oprocentowanie stale średnio w wysokość… Obligacje mogą mieć oprocentowanie stałe, niezależne od czynników rynkowych lub oprocentowanie zmienne, które zazwyczaj składa się ze stawiki WIBOR 3M lub WIBOR 6M oraz stałej marży….podobne ,