Charakterystyka obligacji zerokuponowych

Obligacje zerokuponowe jak sama nazwa wskazuje pozbawione są kuponu. Oznacza to, że nie są oprocentowane, ale są emitowane z dyskontem…. Wynika to z prostego wzoru: Cena obligacji: 10 000zł/(1+0,06)3 =8396,19 zł Dyskonto:  10 000zł – 8396,19zł = 1603,81 zł Obligacje zerokuponowe mogą być atrakcyjne również ze względu na kwestie…podobne ,