Czy emisja obligacji to dobry sposób na pozyskanie kapitału?

Należy pamiętać, że główną zaletą emisji obligacji jest możliwość swobodnego kształtowania warunków emisji. Daje to przedsiębiorcom spore możliwości…. W porównaniu z kredytem bankowym emisja obligacji ma tą zaletę, że emitent sam wyznacza oprocentowanie, na jakie będzie pożyczał pieniądze od inwestorów….podobne ,