Wykup obligacji przed terminem zapadalności

Emitent ma bardzo dużą swobodę w kształtowaniu warunków emisji obligacji, ustalając wielkość i wartość emisji, zabezpieczenie oraz datę wykupu (zapadalności)…. Z kolei powołanie się na określone w warunkach emisji zdarzenia i przedwczesny wykup obligacji zabezpieczonych na żądanie inwestora może doprowadzić do poważnych kłopotów w spółce….podobne ,

Co słychać w sektorze budowlano-deweloperskim na Catalyst?

Ilość emisji zabezpieczonych i niezabezpieczonych rozkłada się względnie równomiernie, choć w sytuacji zabezpieczenia obligacji dominuje forma zabezpieczenia hipotecznego…. Polecam zapoznać się z szerszą analizą rynku budowlano-deweloperskiego w serwisie www.bestcapital.pl opisującą dogłębnie wielkości emisji, strukturę oprocentowania oraz rodzaj zabezpieczenia obligacji…podobne ,

Obligacje spółdzielcze

Wierzycieli w żaden sposób nie odstrasza brak ustanowionego zabezpieczenia, gdyż obligacje banków spółdzielczych uznawane są za bardzo pewne…. Na rynku Catalyst oprocentowanie waha się od 4,72% do 6,74% ze średnim czasem trwania obligacji około dziesięciu lat, zapewniając obligatariuszom rentowność większą niż lokaty bankowe czy obligacje