Obligacje podporządkowane w świetle nowelizacji ustawy o obligacjach

Więcej o nowej ustawie można przeczytać na: http://bestcapital.pl/propozycje-zmian-do-ustawy-o-obligacjach/…. 1 lipca 2015 roku w życie wejdzie nowa ustawa o obligacjach. W poniższym artykule skupimy się na jednym z nowo wprowadzanych do sytemu prawnego pojęć- obligacje podporządkowane….podobne ,

Kto może być emitentem obligacji?

Czwartą grupę według ustawy stanowią inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw oraz instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita… Odpowiedz na to podstawowe pytanie znajdziemy w regulacjach prawnych dotyczących emitentów, które zawarte są w ustawie o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku….podobne ,

Jak kupić obligacje

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, mówi o tym, że obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza…