Obligacje spółdzielcze

Ustawa o obligacjach z dnia z dnia 29 czerwca 1995 roku w artykule 2 punkt 1a stanowi, że obligacje mogą być emitowane przez: „spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza… Będące czymś pomiędzy najbezpieczniejszymi, ale mało rentownymi obligacjami skarbowymi, a wysoko zyskownymi obligacjami korporacyjnymi obarczonymi większym ryzykiem inwestycyjnym.  …podobne ,

Jak kupić obligacje

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, mówi o tym, że obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza… Ponadto, można wydzielić obligacje emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz obligacje emitowane przez banki i inne instytucje finansowe….podobne ,

Charakterystyka obligacji zerokuponowych

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, oznacza to, że spółka zaciąga niejako kredyt u osoby kupującej obligacje, płacąc mu oprocentowanie od kredytu oraz spłacając go w terminie…. Tematem poniższego artykułu będzie konstrukcja obligacji zerokuponowych, jako że jest to artykuł przeznaczony dla początkujących inwestorów na wstępie chciałbym przypomnieć, czym są obligacje i jakie…podobne ,

Obligacje podporządkowane w świetle nowelizacji ustawy o obligacjach

Więcej informacji na temat obligacji podporządkowanych można znaleźć pod linkiem: http://bestcapital.pl/obligacje-podporzadkowane-szczegolny-rodzaj-obligacji/…. 1 lipca 2015 roku w życie wejdzie nowa ustawa o obligacjach. W poniższym artykule skupimy się na jednym z nowo wprowadzanych do sytemu prawnego pojęć- obligacje podporządkowane….podobne