Inwestowanie w obligacje korporacyjne na rynku Catalyst

(inaczej przedsiębiorstw), skarbowymi (papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa) oraz komunalnymi (inaczej municypalnymi; to nic innego jak obligacje emitowane przez jednostki samorządu… Catalyst to głównie handel detaliczny papierów dłużnych, gdzie od poniedziałku do piątku, czyli w każdy dzień roboczy, między godziną 9.00 a 17.30 można swobodnie handlować obligacjami korporacyjnymi…

Jak kupić obligacje

Ze względu na rodzaj emitenta, obligacje możemy podzielić na trzy główne grupy: na skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa), komunalne (emitowane przez jednostki samorządowe), korporacyjne (emitowane…