Kredyt bankowy, czy obligacje – jaka forma zadłużenia lepsza dla firmy?

Czy emisja obligacji będzie lepsza od kredytu bankowego?

zawsze wiąże się z ryzykiem, iż nie dojdzie ona do skutku, ponieważ może się spotkać ze zbyt małym zainteresowaniem ze strony inwestujących…. Z drugiej jednak strony – jeśli bank rozpatruje wniosek kredytowy i nie odrzucił go już na wstępie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że kredyt zostanie w końcu przyznany, natomiast emisja obligacji