Jak wprowadzić obligacje korporacyjne na Catalyst

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Jest to stosunkowy nowy sposób pozyskiwania kapitału przez spółki i inwestowania przez obligatariuszy…. Jest to jednak dla niego korzystne, gdyż przedstawiając swoją sytuację finansową ułatwia potencjalnym inwestorom podjęcie decyzji o inwestowaniu w obligacje konkretnego przedsiębiorstwa….podobne ,

Inwestowanie w obligacje korporacyjne na rynku Catalyst

Catalyst to głównie handel detaliczny papierów dłużnych, gdzie od poniedziałku do piątku, czyli w każdy dzień roboczy, między godziną 9.00 a 17.30 można swobodnie handlować obligacjami korporacyjnymi… (inaczej przedsiębiorstw), skarbowymi (papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa) oraz komunalnymi (inaczej municypalnymi; to nic innego jak obligacje emitowane przez jednostki samorządu…podobne