Znaczenie ustawy „antylichwiarskiej” wobec obligacji korporacyjnych

Więcej na temat obecnego wpływu ustawy „antylichwiarskiej” na obligacje tu: http://bestcapital.pl/wysokosc-oprocentowaniaobligacji-a-tzw-ustawa-antylichwiarska/… Z dniem 1 lipca 2015 roku wejdzie w życie nowa ustawa o obligacjach, która znosi uzależnienie maksymalnego oprocentowania od stopy lombardowej….podobne ,