Zalety i wady inwestowania w obligacje korporacyjne

Zarabianie na obligacjach

Każde obligacjeoprocentowane i to na tym inwestor zarabia. W zależności od typu papierów dłużnych, odsetki mogą być wypłacane w określonych odstępach czasu lub po terminie wykupu….Na rynku Catalyst oferowane są również obligacje z wyższym oprocentowanie, co jednocześnie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka. Plusem jest to, że na rynku wtórnym zawsze można je sprzedaż odzyskując tym samym zainwestowanie środki. obligacje w