Inwestowanie w obligacje korporacyjne na rynku Catalyst

Po rozpoczęciu  notowań cena obligacji zmienia się w wyniku zawartych transakcji kupna i sprzedaży – jest to związane ze swobodną grą rynkową…. Po drugie, emitenci, których obligacjenotowane na ryku Catalyst muszą spełniać określone obowiązki informacyjne, dzięki czemu obligatariusz może mieć wgląd w ich bieżącą sytuację finansową i samodzielnie…podobne ,