Obligacje korporacyjne a instrumenty finansowe

Ze względu na rodzaj emitenta obligacje można podzielić na skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów), komunalne (emitowane… przez jednostki samorządu terytorialne) oraz najważniejsze – obligacje korporacyjne, które są emitowane przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki…podobne ,