Obligacje korporacyjne dla początkujących

Obligacje korporacyjne to wciąż stosunkowo młoda forma inwestowania, szczególnie wśród indywidualnych inwestorów, którzy dopiero od 2009 r. mają realną szansę na zakup obligacji…. Na samym początku tego artykułu padło stwierdzenie, że indywidualny inwestor ma szansę na zakup obligacji korporacyjnych dopiero od kilku lat, warto jest więc wyjaśnić dlaczego tak jest….podobne ,

Inwestowanie w obligacje korporacyjne na rynku Catalyst

Jak zostało to już wcześniej powiedziane, najpierw obligacje korporacyjne muszą zostać dopuszczone przez Giełdę Papierów Wartościowych do obrotu na rynek Catalyst…. Rynek obligacji korporacyjnych od paru lat przeżywa swój rozkwit, głównie dzięki powstaniu platformy obrotu obligacjami na rynku wtórnym Catalyst, która istnieje od września 2009 roku. ….podobne ,

Publiczna czy prywatna emisja obligacji korporacyjnych – co wybrać?

Emisja obligacji

Oferta prywatna obligacji korporacyjnych Emisja publiczna papierów wartościowych Obligacje w ofercie publicznej i prywatnej – wady i zalety Kto może emitować dłużne papiery wartościowe?… Analogicznie, obligacje korporacyjne będące wprowadzone poprzez ofertę publiczną posiadają niższe oprocentowanie, co jest korzystne dla emitenta….podobne ,

Znaczenie ustawy „antylichwiarskiej” wobec obligacji korporacyjnych

Jednym z najważniejszych atrybutów obligacji korporacyjnych jest oprocentowanie.  Jest to jeden z głównych czynników wpływający na decyzje inwestycyjne osób fizycznych i podmiotów prawnych.  … W przypadku obligacji korporacyjnych to emitent ustala wysokość oprocentowania, na jakie chce pożyczyć kapitał od inwestorów. Na wysokość oprocentowania ma wpływ wiele czynników….podobne

Kredyt bankowy, czy obligacje – jaka forma zadłużenia lepsza dla firmy?

Czy emisja obligacji będzie lepsza od kredytu bankowego?

Przedsiębiorstwo, które ma już ściśle określone potrzeby kredytowe staje przed dylematem: kredyt inwestycyjny, czy emisja obligacji korporacyjnych?… Na koszty pozyskania kapitału dłużnego raczej nie ma co patrzeć – zarówno kredyt bankowy, jak i emisja obligacji korporacyjnych wiążą się z różnymi kosztami dodatkowymi, które w końcowym rozrachunku…