Ryzyko towarzyszące inwestycji w obligacje korporacyjne

Trzecie niezwykle ważne ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne wynika z samej specyfiki rynku Catalyst…. Kolejnym ryzykiem, z jakim wiąże się inwestycja w obligacje korporacyjne jest ryzyko stóp procentowych. Występuje jako ryzyko ceny oraz ryzyko reinwestowania….podobne ,

Obligacje korporacyjne a instrumenty finansowe

Ważny jest również rodzaj transferu i według niego dzielimy instrumenty finansowe na: instrumenty transferu kapitału, instrumenty transferu (instrumenty dłużne, np. obligacje korporacyjne oraz udziałowe… , np. akcje), ryzyka (przede wszystkim instrumenty pochodne) oraz instrumenty hybrydowe (czyli takie, które łączą w sobie cechy instrumentów dłużnych i instrumentów pochodnych)….podobne ,