Znaczenie ustawy „antylichwiarskiej” wobec obligacji korporacyjnych

Jednym z najważniejszych atrybutów obligacji korporacyjnych jest oprocentowanie.  Jest to jeden z głównych czynników wpływający na decyzje inwestycyjne osób fizycznych i podmiotów prawnych.  … W przypadku obligacji korporacyjnych to emitent ustala wysokość oprocentowania, na jakie chce pożyczyć kapitał od inwestorów. Na wysokość oprocentowania ma wpływ wiele czynników….podobne , ,

Publiczna czy prywatna emisja obligacji korporacyjnych – co wybrać?

Emisja obligacji

Analogicznie, obligacje korporacyjne będące wprowadzone poprzez ofertę publiczną posiadają niższe oprocentowanie, co jest korzystne dla emitenta…. Ma jednak swoje wady – informacja o emisji dociera do ograniczonej liczby inwestorów, najczęściej trzeba też zaproponować wyższe oprocentowanie….podobne , ,

Obligacje korporacyjne a dokument informacyjny

Określa się tutaj także, czy obligacje korporacyjne będą zabezpieczone, a jeżeli tak to w jakiej formie i wysokości. Należy również ustalić jaki podmiot udzieli zabezpieczenia…. informacje, które powinny być zawarte w części o opisie emisji to jej cel (jeżeli zostało określony), wielkość emisji oraz wartość nominalna obligacji, warunki wykupu, wysokość i warunki wypłaty oprocentowania…podobne ,