Inwestowanie w obligacje korporacyjne na rynku Catalyst

Catalyst to głównie handel detaliczny papierów dłużnych, gdzie od poniedziałku do piątku, czyli w każdy dzień roboczy, między godziną 9.00 a 17.30 można swobodnie handlować obligacjami korporacyjnymi… (inaczej przedsiębiorstw), skarbowymi (papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa) oraz komunalnymi (inaczej municypalnymi; to nic innego jak obligacje emitowane przez jednostki samorządu…podobne ,