Obligacje korporacyjne a standardy

korporacyjne, skarbowe i komunalne, listy zastawne i inne instrumenty dłużne)…. prowadzi polski rynek pozagiełdowy) działa rynek wtórny Catalyst, który jest w uproszczeniu mówiąc, systemem autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi (obligacje