Jak kupić obligacje

Sposób kupna obligacji zależy głównie od jej rodzaju, aczkolwiek można wyszczególnić trzy wspólne typu rynku – pierwotny, wtórny i hurtowy…. Ze względu na rodzaj emitenta, obligacje możemy podzielić na trzy główne grupy: na skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa), komunalne (emitowane przez jednostki samorządowe), korporacyjne (emitowane…podobne ,

Opinie o obligacjach korporacyjnych

opinie o obligacjach korporacyjnych

Wyróżnić można trzy rodzaje obligacji: skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa), komunalne (emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego) oraz korporacyjne, czyli dłużne papiery przedsiębiorstw… Należy pamiętać, że jest to swego rodzaju „dług”, a zysk zależy od kondycji finansowej emitenta….podobne