Publiczna czy prywatna emisja obligacji korporacyjnych – co wybrać?

Emisja obligacji

Oferta prywatna obligacji korporacyjnych Emisja publiczna papierów wartościowych Obligacje w ofercie publicznej i prywatnej – wady i zalety Kto może emitować dłużne papiery wartościowe?… Jeśli zdecydujesz się na emisję obligacji korporacyjnych, która jest alternatywnym sposobem na pozyskanie kapitału na rozwój firmy, musisz określić, czy Twoje papiery wartościowe będą sprzedawane…podobne ,

Kredyt bankowy, czy obligacje – jaka forma zadłużenia lepsza dla firmy?

Czy emisja obligacji będzie lepsza od kredytu bankowego?

są do siebie bardzo zbliżone (choć zwykle koszty kredytu bankowego są trochę wyższe od kosztów emisji obligacji)…. Przedsiębiorstwo, które ma już ściśle określone potrzeby kredytowe staje przed dylematem: kredyt inwestycyjny, czy emisja obligacji korporacyjnych?…podobne ,

Jak wprowadzić obligacje korporacyjne na Catalyst

Jak widać, aby spółka mogła uzyskać autoryzację Catalyst oraz żeby emisje obligacji mogły zostać dopuszczone do obrotu, emitent musi spełnić określone obowiązki informacyjne…. Każdy potencjalny emitent musi złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych i należy to robić przy każdej emisji obligacji – jest to kolejny warunek jaki należy spełnić by uzyskać autoryzację Catalyst…podobne ,

Wykup obligacji przed terminem zapadalności

Emitent ma bardzo dużą swobodę w kształtowaniu warunków emisji obligacji, ustalając wielkość i wartość emisji, zabezpieczenie oraz datę wykupu (zapadalności)…. Z kolei powołanie się na określone w warunkach emisji zdarzenia i przedwczesny wykup obligacji zabezpieczonych na żądanie inwestora może doprowadzić do poważnych kłopotów w spółce….podobne