Obligacje korporacyjne dla początkujących

Warto zacząć od wartości nominalnej obligacji – jest to kwota, jaką inwestor otrzyma po upływie terminu na jaki zostały wyemitowane obligacje…. Na samym początku tego artykułu padło stwierdzenie, że indywidualny inwestor ma szansę na zakup obligacji korporacyjnych dopiero od kilku lat, warto jest więc wyjaśnić dlaczego tak jest….podobne ,

Z czego wynika oprocentowanie obligacji?

Warto zaznaczyć, że najwyżej oprocentowane zostały obligacje spółki Ekopaliwa Chełm – 15%, ZPS Krzętle – 12,5% oraz Uboat Line – 12,21% w skali roku…. W pierwszym kwartale 2014 roku na rynku Catalyst około 83% obligacji posiadało oprocentowanie zmienne średnio w wysokości 7,33%, około 17% obligacji posiadało oprocentowanie stale średnio w wysokość…podobne

Inwestowanie w obligacje korporacyjne na rynku Catalyst

Warto więc się zastanowić nad tym jak wygląda droga inwestycji w obligacje korporacyjne od momentu wprowadzenia do obrotu na rynku wtórnym do momentu wykupu przez emitenta…. Warunkiem, jaki należy spełnić by móc handlować obligacjami na Catalyst, jest posiadanie rachunku maklerskiego (otwartego w  dowolnym biurze maklerskim)….

Obligacje korporacyjne a standardy

Na początku warto byłoby omówić nazwę skróconą obligacji, która występuje w formie ABCYYZZ, gdzie ABC to 3-znakowy kod emitenta, YY to 2-znakowe określenie miesiąca wykupu a ZZ to 2-znakowe określenie… Poniżej zostaną omówione zalecane standardy obligacji korporacyjnych nominowanych w PLN….