Kredyt bankowy, czy obligacje – jaka forma zadłużenia lepsza dla firmy?

Czy emisja obligacji będzie lepsza od kredytu bankowego?

są do siebie bardzo zbliżone (choć zwykle koszty kredytu bankowego są trochę wyższe od kosztów emisji obligacji)…. Na koszty pozyskania kapitału dłużnego raczej nie ma co patrzeć – zarówno kredyt bankowy, jak i emisja obligacji korporacyjnych wiążą się z różnymi kosztami dodatkowymi, które w końcowym rozrachunku…podobne ,

Czy emisja obligacji to dobry sposób na pozyskanie kapitału?

W porównaniu z kredytem bankowym emisja obligacji ma tą zaletę, że emitent sam wyznacza oprocentowanie, na jakie będzie pożyczał pieniądze od inwestorów…. W obiegowej opinii można usłyszeć, że czasochłonność i koszt pozyskania kapitału z emisji obligacji przewyższa procedurę związaną z uzyskaniem kredytu bankowego – a to nie zawsze jest to prawda….podobne ,