Brak wykupu w terminie – porady dla obligatariusza

Po drugie, w momencie niewykupienia w terminie obligacji po stronie emitenta rodzi się dodatkowe zobowiązanie…. Praktyka wskazała rozwiązanie w postaci wezwania emitenta do wykupu obligacji po cenie nominalnej wraz z kosztami ubocznymi (czyli odsetkami naliczonymi za każdy…podobne ,