Jak kupić obligacje

Każde z tych obligacji mogą być dostępne na rynku pierwotnym, wtórnym bądź hurtowym. Kupowanie dłużnych papierów wartościowych na rynku pierwotnym polega na kupnie bezpośrednio od emitenta…. Co istotne, tutaj niezbędnym warunkiem jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, gdyż obligacje nie muszą być kupowane bezpośrednio od emitenta, ale od ich aktualnego właściciela…podobne