Jak wybrać obligacje korporacyjne? Rentowność papierów dłużnych przedsiębiorstw

Wykresy giełdowe

Gdzie inwestować w obligacje korporacyjne? Dłużne instrumenty finansowe, a ryzyko inwestycyjne Rentowność papierów wartościowych Gdzie inwestować… Na początku musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie inwestować w obligacje korporacyjne? Masz dwie główne możliwości: rynek pierwotny oraz wtórny….podobne ,

Obligacje korporacyjne a dokument informacyjny

Ze względu na to, że obecnie najwięcej inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w obligacje korporacyjne skupia się na jedynym w Polsce rynku wtórnym Catalyst (działającym od 2009 roku), warto by… warunków emisji obligacji korporacyjnych, czyli dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw, jest sporządzenie dokumentu informacyjnego, który zawiera podstawowe informacje o spółce oraz emisji obligacji