Obligacje podporządkowane w świetle nowelizacji ustawy o obligacjach

…upadłości lub likwidacji, będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec tego emitenta.” Więcej o nowej ustawie można przeczytać na: http://bestcapital.pl/propozycje-zmian-do-ustawy-o-obligacjach/. Obligacje podporządkowane są dość często wykorzystywanym środkiem…