Kredyt bankowy, czy obligacje – jaka forma zadłużenia lepsza dla firmy?

Czy emisja obligacji będzie lepsza od kredytu bankowego?

są do siebie bardzo zbliżone (choć zwykle koszty kredytu bankowego są trochę wyższe od kosztów emisji obligacji)…. Przedsiębiorstwo, które ma już ściśle określone potrzeby kredytowe staje przed dylematem: kredyt inwestycyjny, czy emisja obligacji korporacyjnych?…podobne ,

Obligacje korporacyjne a kredyt bankowy – co wybrać?

Kapitał dla firmy

Emisja obligacji korporacyjnych Kredyt bankowy dla firm Papiery wartościowe vs kredyt bankowy Emisja obligacji korporacyjnych Zastanawiając się nad emisją dłużnych papierów wartościowych… Wielu przedsiębiorców decyduje się na emisję obligacji korporacyjnych, ponieważ jest to dla nich bardziej rentowny sposób na pozyskanie dodatkowego kapitału, niż kredyt bankowy….podobne

Inwestowanie w obligacje korporacyjne na rynku Catalyst

Natomiast sam kurs obligacji podawany jest w procentach wartości nominalnej obligacji. Następnie należałoby się zastanowić nad tym co może wpływać na cenę obligacji…. Rynek obligacji korporacyjnych od paru lat przeżywa swój rozkwit, głównie dzięki powstaniu platformy obrotu obligacjami na rynku wtórnym Catalyst, która istnieje od września 2009 roku. ….