Zalety i wady inwestowania w obligacje korporacyjne

Zarabianie na obligacjach

W Polsce najpopularniejszy jest Catalyst organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych. Minimalna wartość inwestycji na Catalyst może wynosić nawet 100 zł, chociaż oczywiście w tym wypadku uzyskanie jakichkolwiek zysków jest mało realne….Wady lokowania kapitału w obligacje Jak zostało to już wspomniane, minimalna kwota inwestycji na Catalyst może wynosić nawet 100 zł. Jednak aby myśleć o realnych zyskach, trzeba posiadać ok. 10 000 zł.

Notowania obligacji korporacyjnych

notowania obligacji korporacyjnych

GPW Catalyst Podstawowym źródłem informacji o notowaniach jest oficjalna strona internetowa rynku wtórnego Catalyst (gpwcatalyst.pl), na którym najczęściej dokonywany jest handel pomiędzy inwestorami indywidualnymi….W prosty sposób można tu też sprawdzić firmy debiutujące na Catalyst oraz najbliższe wykupy papierów dłużnych. Podstawowym źródłem informacji o notowaniach obligacji korporacyjnych zawsze będzie strona Giełdy Papierów Wartościowych, a dokładniej GPW Catalyst.