Inwestowanie w obligacje korporacyjne na rynku Catalyst

Warunkiem, jaki należy spełnić by móc handlować obligacjami na Catalyst, jest posiadanie rachunku maklerskiego (otwartego w  dowolnym biurze maklerskim)…. Rynek obligacji korporacyjnych od paru lat przeżywa swój rozkwit, głównie dzięki powstaniu platformy obrotu obligacjami na rynku wtórnym Catalyst, która istnieje od września 2009 roku. ….podobne ,

Jak kupić obligacje

Właściwie od 2009 roku, czyli od powstania Catalyst, możemy mówić o dynamicznym rozwoju rynku inwestycji w obligacje korporacyjne…. Warto tutaj wspomnieć o Catalyst, czyli rynku wtórnym dla obligacji korporacyjnych działającym na dwóch platformach – Giełdzie Papierów Wartościowych i BondSpot….

Opinie o obligacjach korporacyjnych

opinie o obligacjach korporacyjnych

Uruchomienie rynku wtórnego Catalyst spowodowało, że obligacje korporacyjne zaczęły być dostępne nawet dla małych inwestorów indywidualnych, dzięki czemu w znacznym stopniu zwiększyła się ich popularność… Dzięki Catalyst możemy mówić o zwiększeniu płynności inwestycji oraz o powiększeniu grona emitentów….