Obligacje korporacyjne a standardy

Ze względu na duże znaczenie rynku Catalyst, który pozwolił indywidualnym przedsiębiorcom na inwestowanie w obligacje korporacyjne, należałoby omówić standardy jakie między innymi na nim panują…. korporacyjne, skarbowe i komunalne, listy zastawne i inne instrumenty dłużne)….

Notowania obligacji korporacyjnych

notowania obligacji korporacyjnych

Podstawowym źródłem informacji o notowaniach obligacji korporacyjnych zawsze będzie strona Giełdy Papierów Wartościowych, a dokładniej GPW Catalyst…. Inwestor musi też zdawać sobie sprawę z tego, gdzie najlepiej szukać aktualnych notowań obligacji korporacyjnych….