Notowania obligacji korporacyjnych

notowania obligacji korporacyjnych

Od kilku lat można zaobserwować wzrost zainteresowania obligacjami korporacyjnymi w Polsce. Są to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii, czyli dokument, w którym emitent (spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oświadcza, że jest …

Jak kupić obligacje

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, mówi o tym, że obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego …