Obligacje korporacyjne a instrumenty finansowe

Instrumenty rynku kapitałowego dzielą się na: obligacje, akcje, inne instrumenty udziałowe, a instrumenty pochodne na: opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz rynek walutowy…. , np. akcje), ryzyka (przede wszystkim instrumenty pochodne) oraz instrumenty hybrydowe (czyli takie, które łączą w sobie cechy instrumentów dłużnych i instrumentów pochodnych)….podobne ,