O co chodzi z Catalyst?

Trzeba jednak pamiętać, że rządzą tu inne prawa niż w przypadku akcji. Płynność obligacji z racji właściwości tego rodzaju instrumentu jest mniejsza niż akcji i uwarunkowana innymi czynnikami…. wskazuje Catalyst jest rynkiem, a więc miejscem gdzie można kupować i sprzedawać obligacje, składając zlecenia kupna/sprzedaży w systemie giełdowym i za jego pośrednictwem dokonywać transakcji na obligacjach…podobne ,

Obligacje korporacyjne a instrumenty finansowe

Instrumenty rynku kapitałowego dzielą się na: obligacje, akcje, inne instrumenty udziałowe, a instrumenty pochodne na: opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz rynek walutowy…. , np. akcje), ryzyka (przede wszystkim instrumenty pochodne) oraz instrumenty hybrydowe (czyli takie, które łączą w sobie cechy instrumentów dłużnych i instrumentów pochodnych)….podobne ,