Ryzyko inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw

Rynek papierów wartościowych

Choć mówi się, że obligacje korporacyjne to jeden z najmniej ryzykownych sposobów na lokowanie kapitału, z inwestowaniem w papiery wartościowe również związane jest pewne ryzyko. Od czego zależy i na czym polega? Wyjaśniamy.

  1. Ryzyko stopy procentowej
  2. Ryzyko inflacji
  3. Ryzyko przedterminowego wykupu
  4. Ryzyko rynkowe
  5. Ryzyko niewypłacalności emitenta

1. Ryzyko stopy procentowej

W przypadku gdy zdecydujesz się na zakup obligacji stałoprocentowych i zero kuponowych, musisz liczyć się z ryzykiem stopy procentowej. Dlaczego? Ponieważ cena papierów dłużnych zmienia się odwrotnie do kierunku zmian stopy procentowej.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli nastąpi wzrost stopy procentowej, cena obligacji spada. Ale jeśli stopy spadają, cena dłużnych papierów wzrasta. Kiedy zatem tracisz? Jeśli akurat następuje wzrost stopy procentowej, a Ty musisz sprzedać obligacje – ich kurs będzie niższy niż w dniu zakupu.

czytaj także:  Z czego wynika oprocentowanie obligacji?

2. Ryzyko inflacji

Ryzyko inflacji działa podobnie, jak ryzyko stopy procentowej. Jeśli inflacja wzrasta, zysk z zakupionych obligacji korporacyjnych będzie niższy. I odwrotnie – gdy inflacja spada, Ty więcej zarabiasz.

3. Ryzyko przedterminowego wykupu

W przypadku niektórych inwestycji istnieje ryzyko przedterminowego wykupu obligacji przez emitenta. Trzeba jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko tych papierów wartościowych, w których została określona taka opcja w warunkach emisji – dlatego należy dokładnie się z nimi zapoznać.

Z czym to się wiąże? Jeśli przedsiębiorstwo postanowi wcześniej spłacić dług zaciągnięty u inwestora, ten traci część korzyści wynikających z czasu trwania inwestycji (tj. odsetki). W takich wypadkach trudno jest też precyzyjnie określić termin wykupu, skoro może się on zmienić w dowolnym czasie. A emitent najczęściej korzysta z obecnych zmian na rynku, np. ze spadku stopy procentowej.

czytaj także:  Obligacje, akcje, fundusz inwestycyjny, inwestycje w nieruchomości - jak oszczędzać na emeryturę?

4. Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe nie ma ścisłego związku z sytuacją samych papierów wartościowych, lecz z ogólnogospodarczymi lub losowymi czynnikami. Nie da się im zapobiec ani zminimalizować, ponieważ zależą od sytuacji politycznej, ustroju gospodarczego, a także inflacji.

Z tego względu ryzyko rynkowe rzadko brane jest pod uwagę. Trzeba jednak śledzić sytuację geopolityczną na całym świecie i obserwować, jakie zmiany na rynku giełdowym powodują te czynniki.

5. Ryzyko niewypłacalności emitenta

Gdy zdecydujesz się na wykup obligacji korporacyjnych, musisz zwrócić uwagę na czas trwania inwestycji, wysokość oprocentowania oraz termin wykupu. W skrócie wygląda to tak: inwestujesz w spółkę X, która co 3 miesiące wypłaca się odsetki. Np. po roku następuje termin wykupu, kiedy emitent powinien zwrócić Ci wartość nominalną, czyli cały zainwestowany przez Ciebie kapitał.

czytaj także:  Jak wybrać bank do kredytu hipotecznego?

Może jednak stać się tak, że spółka będzie niewypłacalna. Co więcej, ogłosi upadłość, a Ty będziesz jednym z wielu wierzycieli (należy pamiętać, że w pierwszej kolejności spłacany jest Urząd Skarbowy). Jak tego uniknąć? Jeśli nie chcesz ryzykować, możesz inwestować w przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku, które posiadają stabilną, pewną kondycję finansową. Wtedy zysk będzie niższy, ale ryzyko związane z niewypłacalnością emitenta minimalne.


Dodatkowo musisz wziąć jeszcze pod uwagę m.in. ryzyko płynności, walutowe, reinwestycji odsetek czy niekorzystnej zmiany kursu obligacji. Warto zdawać sobie z tego sprawę, szczególnie na początku swojej kariery giełdowej.

komentarze

  1. Kamil

    Cóż, trudno o duży zysk bez ryzyka. Jakoś tak to działa w życiu, że zwykle im więcej położymy na szali, tym więcej jesteśmy w stanie zyskać. Oczywiście, jeśli coś pójdzie nie po naszej myśli, żałujemy, że zaryzykowaliśmy tak dużo, no ale tak już jest ten świat urządzony.

Zostaw komentarz