Praktyczny wymiar Zgromadzenie Obligatariuszy

Wśród obligatariuszy i emitentów od dłuższego czasu mówi się o wprowadzeniu do obrotu prawnego instytucji Zgromadzenia Obligatariuszy.  Głównym założeniem Zgromadzenia jest zwiększenie komunikacji pomiędzy emitentem a inwestorem, co w szczególności daje możliwość kształtowania nowych warunków emisji. Ma to szczególnie duże znaczenie przy obligacjach długoterminowych, najbardziej narażonych na zmiany rynkowe. Należy jednak pamiętać, że przytoczone w artykule możliwości zmiany warunków emisji mają jedynie funkcje poglądowa a zastosowane rozwiązania mogą różnić się od siebie w poszczególnych emisjach obligacji.

Jaka sama nazwa wskazuje Zgromadzenie Obligatariuszy jest organem reprezentującym całe grono inwestorów zaangażowanych w daną emisję. Przyjęte podczas obrad uchwały i postanowienia wiążą emitenta oraz wszystkich obligatariuszy, nawet tych nieobecnych na Zgromadzeniu.

czytaj także:  Obligacje korporacyjne dla początkujących

Podczas Zgromadzenia obligatariusze mają wpływ na zmianę oprocentowania obligacji. Co prawda może to wiązać się z ich niższym zarobkiem, ale niekiedy uchwała o zmniejszeniu oprocentowania może pomóc w odzyskaniu pieniędzy.

Drugim ważnym elementem warunków emisji, który może ulec zmianie jest termin wypłaty świadczeń z tytułu posiadanych obligacji. Często takie rozwiązanie może uelastycznić należności, przyczyniając się do zwiększenia płynności emitenta.

Po trzecie Obligatariusze mogą na wniosek spółki-emitenta zmienić wysokość, wartość i rodzaj zabezpieczenia obligacji. Często jest to dobra okazja, zwłaszcza przy zabezpieczeniu na hipotece, na odniesienie korzyści dla emitenta a co za tym idzie i dla obligatariuszy. Przykładowo emitent odzyskując działkę budowlaną, może przeznaczyć ją pod inwestycje, z której zyski będą przeznaczone na wypłatę oprocentowania i wykup obligacji.

czytaj także:  Z czego wynika oprocentowanie obligacji?

Kolejna przesłanką do zwołania zgromadzenia obligatariuszy może być chęć połączenia emitenta z innym przedsiębiorstwem. Często na takim połączeniu obligatariusze mogą znacznie zyskać, podnosząc bezpieczeństwo wykupu.

Obecnie Sejm Rzeczypospolitej pracuje nad nową ustawą o obligacjach, w której będzie uwzględniona instytucja walnego Zgromadzenia Obligatariuszy.  Nowa ustawa będzie potwierdzać dotychczasową praktykę panującą na rynku obligacji. Zarówno emitenci jak i obligatariusze dostaną nowe narzędzie do zmiany warunków emisji czyniąc relacje między nimi bardziej przejrzystymi.

komentarze

  1. Tomala

    Wszędzie gdzie mowa jest o pieniądzach i obrotach rynkowych trzeba wprowadzać nowe przepisy i zabezpieczenia, żeby potem nie okazało się, że będą jakieś problemy, których z łatwością można było uniknąć.

Zostaw komentarz