Opinie o obligacjach korporacyjnych

opinie o obligacjach korporacyjnych

Obligacja to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spełnienia wobec niego określonych świadczeń, najczęściej o charakterze finansowym. Wyróżnić można trzy rodzaje obligacji: skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa), komunalne (emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego) oraz korporacyjne, czyli dłużne papiery przedsiębiorstw. Przez wiele lat inwestorzy interesowali się głównie obligacjami skarbowymi, ponieważ były w zasięgu ich możliwości oraz dawały stały i bezpieczny zysk. Nadal cieszą się dużą popularnością, aczkolwiek coraz częściej mówi się o obligacjach korporacyjnych.

Wzrost zainteresowania obligacjami

Obligacje przedsiębiorstw mają w Polsce stosunkowo długą historię, ale dopiero od 2009 roku można mówić o wzroście popytu na nie. Wtedy to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła platformę transakcyjną Catalyst, na której – w przeciwieństwie do rynku pierwotnego – transakcje dokonywane są między inwestorami, a cenę obligacji nie wyznacza emitent tylko jest kształtowana przez podaż i popyt. Uruchomienie rynku wtórnego Catalyst spowodowało, że obligacje korporacyjne zaczęły być dostępne nawet dla małych inwestorów indywidualnych, dzięki czemu w znacznym stopniu zwiększyła się ich popularność.

czytaj także:  Czy emisja obligacji to dobry sposób na pozyskanie kapitału?

Zalety obligacji korporacyjnych

Część inwestorów wybiera między innymi taką formę inwestycji w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, dla innych jest to natomiast główne źródło przychodu. Jakie są zatem zalety obligacji korporacyjnych? Przede wszystkim wysoka stopa zwrotu – doświadczony inwestor jest w stanie wybrać papiery dłużne o niskim ryzyku, gdzie oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku lokat bankowych czy obligacji skarbowych. Dzięki Catalyst możemy mówić o zwiększeniu płynności inwestycji oraz o powiększeniu grona emitentów. Różne terminy wykupu obligacji pozwalają uzyskać bieżący dochód, możliwe jest także osiąganie zysków kapitałowych wynikających z różnicy między kursem zakupu a sprzedaży obligacji korporacyjnych w dowolnym momencie czasu ich trwania. Coraz więcej emitentów decyduję się także na emisję zabezpieczonych obligacji co automatycznie zmniejsza ryzyko inwestycji.

czytaj także:  Ryzyko inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw

Wady obligacji korporacyjnych

Taka forma inwestycji ma też swoje wady – od tak prozaicznych jak to, że zakup i sprzedaż obligacji na rynku wtórnym odbywa się tylko w czasie pracy giełdy, czyli w dni powszednie w określonych godzinach, po kwestie związane z zabezpieczaniem obligacji. Należy pamiętać, że jest to swego rodzaju „dług”, a zysk zależy od kondycji finansowej emitenta. Dla niektórych problemem może okazać się także to, że średnia minimalna kwota inwestycji to 10 000 – oczywiście Catalyst umożliwia zainwestowanie mniejszej kwoty, ale bez realnych efektów.


Obligacje korporacyjne posiadają zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, a opinie o nich są różne. Powszechnie uważa się, że jest to bardziej bezpieczna forma inwestowania niż akcje, a dająca większy zysk przy podobnym stopniu ryzyka niż lokaty bankowe. W większości przypadków inwestorzy nie decydują się jednak na inwestowanie całego kapitału w obligacje korporacyjne, wybierając je w celu dywersyfikacji portfela.

czytaj także:  Z czego wynika oprocentowanie obligacji?