Obligacje spółdzielcze

Ustawa o obligacjach z dnia z dnia 29 czerwca 1995 roku w artykule 2 punkt 1a stanowi, że obligacje mogą być emitowane przez:

„spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,”.

Na dzień dzisiejszy jedynymi organizacjami spółdzielczymi emitującymi obligacje w celu finansowania się z zasobów rynku kapitałowego są banki spółdzielcze, co umożliwia im ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku zaliczając wartość pozyskanych środków do funduszy uzupełniających banku. Obligacje banków spółdzielczych muszą być niezabezpieczone, a ich wykup nie może nastąpić wcześniej niż po pięciu latach.  Ponadto pieczę nad przestrzeganiem przepisów o emisji obligacji spółdzielczych sprawuje KNF.

czytaj także:  Praktyczny wymiar Zgromadzenie Obligatariuszy

W ostatnich latach obligacje banków spółdzielczych cieszą się niesłabnącą popularnością wśród inwestorów, zawdzięczając to swoim stabilnym warunkom emisji. Na rynku Catalyst oprocentowanie waha się od 4,72% do 6,74% ze średnim czasem trwania obligacji około dziesięciu lat, zapewniając obligatariuszom rentowność większą niż lokaty bankowe czy obligacje skarbowe.

Wierzycieli w żaden sposób nie odstrasza brak ustanowionego zabezpieczenia, gdyż obligacje banków spółdzielczych uznawane są za bardzo pewne. Potwierdzają to liczne analizy segmentu bankowego, wskazujące na bardzo dobrą kondycję banków spółdzielczych. Emitenci obligacji spółdzielczych wyszli obronną ręką z kryzysu, niekiedy radząc sobie lepiej niż większe banki komercyjne. Swoją dobrą pozycję zawdzięczają solidnym fundamentom. Obecnie w Polsce istnieje około 600 banków spółdzielczych i prawie 4000 oddziałów. Skupiając zwłaszcza ludzi z małych gmin i powiatów, zapewniają im fachową obsługę i nowoczesne produkty bankowe.

czytaj także:  Obligacje podporządkowane w świetle nowelizacji ustawy o obligacjach

Problemem dla potencjalnych inwestorów może okazać się dostępność obligacji spółdzielczych. Transakcji kupna można dokonywać na rynku pierwotnym poprzez agenta emisji oraz na rynku wtórnym Catalyst. Z punktu widzenia inwestora korzystniej jest kupić obligacje na rynku pierwotnym, ponieważ na rynku wtórnym obowiązuje zasada realizacji z dwudniowym opóźnieniem, która powiększa kwotę kupna o odsetki. Choć banki spółdzielcze oferują emisje od 1 500 000 zł nawet do 100 000 000 zł to często kierowane są do udziałowców i pracowników banku, co ogranicza ich dostępność dla osób trzecich.

Podsumowując, banki spółdzielcze emitujące obligacje dają inwestorom korzystne, długofalowe instrumenty inwestycyjne. Będące czymś pomiędzy najbezpieczniejszymi, ale mało rentownymi obligacjami skarbowymi, a wysoko zyskownymi obligacjami korporacyjnymi obarczonymi większym ryzykiem inwestycyjnym.  Jedynym zagrożeniem dla inwestorów jest upadłość banku, w takiej sytuacji obligatariusze zaspokajani są dopiero po wierzycielach depozytowych.

czytaj także:  Czy emisja obligacji to dobry sposób na pozyskanie kapitału?

komentarze

  1. Henry

    To widać obligacje spółdzielcze są dość bezpieczne, więc nie dziwi mnie fakt, że cieszą się taką popularnością. Nie każdy potrafi ryzykować licząc na powodzenie inwestycji.

  2. Sherlock

    Henry, jak najbardziej racja, ale zwykle z większym ryzykiem wiąże się też możliwość większych zysków. To już każdy musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce ryzykować w grze o większa stawkę, czy też woli mniejszy, ale pewniejszy zysk.

Zostaw komentarz