Obligacje korporacyjne dla początkujących

Obligacje korporacyjne to wciąż stosunkowo młoda forma inwestowania, szczególnie wśród indywidualnych inwestorów, którzy dopiero od 2009 r. mają realną szansę na zakup obligacji. Dlatego warto byłoby się temu przyjrzeć i wyjaśnić najbardziej podstawowe kwestie związane z tym tematem.

Podstawowym terminem są oczywiście obligacje. Obligacja to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza (inaczej inwestora czyli właściciela obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia z góry określonych świadczeń, które najczęściej mają charakter pieniężny.  Dłużne papiery wartościowe można podzielić na: obligacje korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa), skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa) oraz komunalne (emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego).

Ważnym zagadnieniem jest emisja papierów wartościowych, czyli propozycja nabycia obligacji skierowana do inwestorów. Może odbywać się w ofercie publicznej (do min. 150 inwestorów) oraz w prywatnej (do maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów).

czytaj także:  Znaczenie ustawy "antylichwiarskiej" wobec obligacji korporacyjnych

Emitent to instytucja bądź przedsiębiorstwo, które decyduje się na sprzedaż papierów wartościowych, w wyniku czego zaciąga dług u nabywcy obligacji, czyli inwestora. Tak jak zostało to już wspomniane wcześniej, zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami.

Następne kwestie związane są już emisją obligacji i jest to między innymi wartość nominalna, okres odsetkowy oraz termin wykupu. Warto zacząć od wartości nominalnej obligacji – jest to kwota, jaką inwestor otrzyma po upływie terminu na jaki zostały wyemitowane obligacje. Wartość nominalna jest określana przez emitenta i z góry podana do wiadomości inwestora. Okres odsetkowy to czas trwania od momentu zakupu obligacji do terminu wykupu i w którym naliczane są odsetki według ustalonego oprocentowania. Po zakończeniu okresu odsetkowego musi nastąpić wypłata lub kapitalizacja odsetek. Warto tutaj także wyjaśnić co to jest kapitalizacja odsetek – to doliczenie należnych odsetek obligacji do wartości nominalnej i traktowanie ich sumy jako podstawy do naliczenia zysku w kolejnym okresie odsetkowym (przy czym taka sytuacja może mieć miejsce tylko w przypadku obligacji dwu- i dziesięcioletnich). Termin wykupu to data po której emitent zobowiązuje się do wykupu obligacji od inwestora po wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki.

czytaj także:  Co słychać w sektorze budowlano-deweloperskim na Catalyst?

Na samym początku tego artykułu padło stwierdzenie, że indywidualny inwestor ma szansę na zakup obligacji korporacyjnych dopiero od kilku lat, warto jest więc wyjaśnić dlaczego tak jest. Przed 2009 r. jedną z głównych barier zakupu obligacji była ich cena – tylko inwestorzy w naprawdę dobrej sytuacji finansowej oraz duże instytucje mogły sobie na to pozwolić. Wraz z pojawieniem się rynku wtórnego Catalyst w 2009 r. sytuacja ta uległa zmianie i odtąd cena nie powinna być przeszkodą przy zakupie obligacje.

To tylko kilka podstawowych informacji z zakresu emisji obligacji korporacyjnych, które powinny pozwolić inwestorowi na szczątkowe zaznajomienie się z tematem i pozwalające lepiej zorientować się w tych kwestiach.

czytaj także:  Zgromadzenie obligatariuszy w aspekcie techniczno-prawnym

komentarze

  1. malina

    Trochę o tych obligacjach już słyszałam i właściwie nie wiedziałam o co w tym chodzi, jak to działa i dla kogo, ale każdy kto jest zielony w danym temacie może się z nim bliżej zapoznać, a jak chce się inwestować, to wystarczy zasięgnąć języka.

Zostaw komentarz