O co chodzi z Catalyst?

Rynek Catalyst to polski, oficjalny rynek notowań giełdowych prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.  Notowane są na nim wszystkie możliwe rodzaje obligacji, a wiec: skarbowe, komunalne, spółdzielcze i korporacyjne. Po wrześniowych zmianach Regulaminu Giełdy łączna minimalna kwota emitowanych obligacji wprowadzanych do obrotu nie może być niższa niż 1.000.000 złotych.

Oczami inwestora

Informacja, o wprowadzeniu obligacji na Catalyst jest jedną z bardziej pozytywnych dla inwestora. Po pierwsze zobowiązuje to emitenta do wypełniania obowiązków informacyjnych zgodnie z postanowieniami regulaminu.  W szczególności obejmuje to publikacje raportów bieżących opisujących istotne bieżące wydarzenia w spółce oraz raportów okresowych, czyli okresowych wyników finansowych spółki. Oficjalnym kanałem informacyjnym jest system EBI – Elektroniczna Baza Informacji. Jest to podstawowe narzędzie informacyjne dla inwestorów, dzięki niemu na bieżąco dowiadują się o ważnych wydarzeniach z życia spółki oraz o jej kondycji finansowej. Uczciwa i rzetelna polityka informacyjna sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania na linii emitent – obligatariusz.

czytaj także:  Obligacje korporacyjne – korzyści dla potencjalnego inwestora

Po drugie jak sama nazwa wskazuje Catalyst jest rynkiem, a więc miejscem gdzie można kupować i sprzedawać obligacje, składając zlecenia kupna/sprzedaży w systemie giełdowym i za jego pośrednictwem dokonywać transakcji na obligacjach. Trzeba jednak pamiętać, że rządzą tu inne prawa niż w przypadku akcji. Płynność obligacji z racji właściwości tego rodzaju instrumentu jest mniejsza niż akcji i uwarunkowana innymi czynnikami. Zazwyczaj małe wahania kursu powodują, że ciężko jest dokonać naprawdę zyskownej transakcji.

Podsumowując, w przypadku notowania obligacji Catalyst inwestor zazwyczaj zyskuje, choć w zamian za obecność papierów na rynku często musi obniżyć swoją marżę. Jeżeli jesteś inwestorem i zainteresowała Cię opcja inwestycji w obligacje korporacyjne z możliwością notowania na Catalyst po prostu kliknij w link: http://bestcapital.pl/dla-inwestorow/.

czytaj także:  Co słychać w sektorze budowlano-deweloperskim na Catalyst?

Od strony emitenta

Wprowadzenie obligacji na Catalyst dla Emitenta to przede wszystkim koszty związane z cyklicznymi płatnościami na rzecz Giełdy oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Przy małych emisjach często koszty związane z wejściem na rynek są po prostu nieopłacalne, a emitent woli po prostu zaproponować inwestorom większą marżę. Catalyst to również zwiększone obowiązki względem inwestorów i samej Giełdy, które również kosztują emitenta wiele wysiłku i pracy, co w efekcie czasami jest niewspółmierne do pozyskanego kapitału.

Nie można jednak pominąć pozytywnych aspektów wprowadzenia obligacji na Catalyst. Po pierwsze jest to dość skuteczny wabik na inwestorów, o czym świadczą korzyści wypisane w pierwszej części tekstu. Tak więc emitent pozyskujący większy kapitał, chcąc skusić jak największą liczbę inwestorów powinien zaproponować wprowadzenie papierów na Catalyst. Po drugie Catalyst, a więc giełda to prestiż. Nic tak nie podnosi rozpoznawalności spółki, jak jej obecność na giełdzie. Ma to zwykle duże znaczenie przy kolejnych emisjach, wszak nic się tak dobrze nie sprzedaje jak sprawdzony produkt z nieposzlakowaną opinią.

czytaj także:  Co się dzieje z obligacjami skarbu państwa w czasie epidemii w Polsce i za granicą?

Więcej na temat korzyści i  związanych z rynkiem obligacji – Catalyst znajdziesz na https://bestcapital.pl/kategoria/obligacje-korporacyjne/catalyst/.

komentarze

  1. zielona

    Tę nazwę słyszałam już wiele razy, ale nigdy nie wiedziałam o co konkretnie chodziło z tym całym Catalyst. Ale chcąc zacząć inwestować na rynku taka wiedza jest jednak podstawą.

  2. Gerwazy

    Fajna sprawa – to takie narzędzie, dzięki któremu można na bieżąco śledzić i monitorować sytuację przedsiębiorstwa.

Zostaw komentarz