Notowania obligacji korporacyjnych

notowania obligacji korporacyjnych

Od kilku lat można zaobserwować wzrost zainteresowania obligacjami korporacyjnymi w Polsce. Są to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii, czyli dokument, w którym emitent (spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oświadcza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (czyli inwestora, który dokonał ich zakupu) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń we wskazanym terminie. Obligacje korporacyjne można zakupić zarówno na rynku pierwotnym (wtedy nabywa się „nowe” papiery wartościowe od emitenta i po cenie przez niego ustalonej) oraz na rynku wtórnym (gdzie transakcje kupna-sprzedaży dokonywane są między inwestorami, bez udziału emitenta, a ich cena kształtowana jest przez popyt i podaż).

Informacje o emitencie

Przed podjęciem decyzji o zakupie obligacji warto jest sprawdzić dane na temat kondycji finansowej spółki, której chcemy udzielić „pożyczki”. W przypadku oferty publicznej jest to ułatwione, ponieważ wszelkie te informacje powinny znaleźć się w ogólnodostępnym dokumencie informacyjnym. Można też poszukać w Internecie raportów finansowych, które często są tam zamieszczane, warto jest także sprawdzać rating. Inwestor musi też zdawać sobie sprawę z tego, gdzie najlepiej szukać aktualnych notowań obligacji korporacyjnych.

czytaj także:  Ryzyko inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw

GPW Catalyst

Podstawowym źródłem informacji o notowaniach jest oficjalna strona internetowa rynku wtórnego Catalyst (gpwcatalyst.pl), na którym najczęściej dokonywany jest handel pomiędzy inwestorami indywidualnymi. Należy tu dodać, że jest to platforma inwestycyjna uruchomiona w 2009 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych. Notowania obligacji korporacyjnych można znaleźć pod adresem gpwcatalyst.pl/notowania_obligacji_korporacyjnych, przy czym należy pamiętać, że są to dane opóźnione o 15 minut. Widnieją tam takie dane jak data/czas ostatniej transakcji, ostatni kurs oraz wartość skumulowanego obrotu dla obligacji danego emitenta. Ponadto, dostępny jest tam skaner (kalkulator) rentowności obligacji oraz informacje o najaktywniejszych papierach. Pod adresem gpwcatalyst.pl/notowania_obligacji_korporacyjnych_full dostępna jest bardziej szczegółowa tabela, w której zawarte są szczegóły dotyczące kursów: kurs odniesienia, kurs otwarcia, kurs minimalny, kurs maksymalny, a także najlepsze oferty kupna i sprzedaży oraz liczba transakcji.

czytaj także:  Ryzyko towarzyszące inwestycji w obligacje korporacyjne

Inne źródła informacji

Notowania obligacji korporacyjnych znajduję się również na takich stronach jak biznes.pl oraz stockwatch.pl. W pierwszym przypadku można przeglądać je według systemu notowań (wtedy należy wybrać obligacje korporacyjne), ale także według indeksów czy segmentów. Natomiast na Stockwatch.pl zamieszczone informacje podzielone są według segmentów rynku Catalyst, czyli GPW Rynek Regulowany, GPW Alternatywny System Obrotu, BondSpot Rynek Regulowany i BondSpot Alternatywny System Obrotu. W prosty sposób można tu też sprawdzić firmy debiutujące na Catalyst oraz najbliższe wykupy papierów dłużnych.


Podstawowym źródłem informacji o notowaniach obligacji korporacyjnych zawsze będzie strona Giełdy Papierów Wartościowych, a dokładniej GPW Catalyst. Warto mieć jednak świadomość, że dane te można odnaleźć także w innych miejscach, gdzie znajdą się jeszcze dodatkowe informacje ułatwiające „poruszanie się” po rynku obligacji.

czytaj także:  Jak inwestować na rynku Catalyst? Co trzeba wiedzieć o rynku wtórnym obligacji korporacyjnych?

komentarze

  1. maja

    Każdy zainteresowany obligacjami i ogólnie tematem związanym z inwestowaniem, kwestie notowań ma w małym palcu, a szukanie wiarygodnych źródeł to podstawa.

Zostaw komentarz